ruushi.1w.lv

 


Forums

Par pasākumiem! [ 0 ]
Jautājum Jums mūsu mīļie viesi!

Lai noritētu vēl veiksmīgāka sadarbība ar mūsu klientiem, vēlamies uzzināt Jūsu viedokli:
Kādus pasākumus Jūs vēlētos apmeklēt mūsu viesu namā vasaras periodā? Jūsu brīva izvēle, ja būs idejas, iespējams saorganizēsim ko interesantu:)